ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ & COOKIES

ΟΡΘΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας παρέχετε την σύμφωνη γνώμη σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων και δηλώνετε ότι είναι ακριβή και αληθινά. Τα προσωπικά και εταιρικά σας στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχετε στην ιστοσελίδα μας είναι εξαιρετικά σημαντικά καθότι αποτελούν και τον μοναδικό τρόπο επικοινωνίας της Επιχείρησης μας, μαζί σας. Για τον παραπάνω λόγο, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας, διότι η Επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της δεν εκπληρωθούν σωστά ή και έγκαιρα, εξαιτίας αποστολής από εσάς λανθασμένων ή και μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων. Κάθε είδους επικοινωνία που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή και στο κινητό τηλέφωνο που θα έχετε δώσει θα θεωρείται ως έγκυρη ακόμα και αν δεν σας παραδίδεται, εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από μέρους σας στοιχεία ή και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, ή και στο τηλέφωνό σας ή και στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο ή και λόγω αλλαγής των στοιχείων σας (εφόσον δεν μας έχει ενημερώσει εγκαίρως σχετικά). Το ίδιο ισχύει και για την διεύθυνση εταιρείας, καθώς και για τα σταθερά τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση, υποχρεούστε να ενημερώσετε εκ νέου τα στοιχεία σας κάθε φορά που επέρχεται κάποια αλλαγή σε αυτά.

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Προκειμένου να μπορέσετε να δείτε τις τιμές χονδρικής των ειδών μας, να δημιουργήσετε, διαχειριστείτε και αποθηκεύσετε τη λίστα αγορών σας για ευκολότερες τηλεφωνικές παραγγελίες και να εγγραφείτε αυτομάτως στη λίστα newsletter μας, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να εγγραφείτε ως χρήστης της ιστοσελίδας μας (΄΄log in΄΄), οπότε συνεπώς τα στοιχεία σας θα παραμείνουν στο σύστημα της Επιχείρησης μας. Έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε λοιπόν ένα προφίλ χρήστη (Ονοματεπώνυμο, Όνομα Εταιρείας, ΑΦΜ, Διεύθυνση Εταιρείας, Τηλέφωνο Επικοινωνίας) στο οποίο θα έχετε πρόσβαση με δύο κωδικούς: τον Κωδικό Εισόδου (Username) και τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (Password). Για λόγους περισσότερης ασφάλειας, έχετε φυσικά τη δυνατότητα να αλλάξετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (Password) και ταυτόχρονα καθώς είστε ο μόνος που έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον λογαριασμό, οφείλετε να διαφυλάξετε τη μυστικότητα και των δύο κωδικών από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας ή οποιασδήποτε διαρροής τους έχετε την υποχρέωση να ειδοποιήσετε άμεσα την Επιχείρηση, αλλιώς η Επιχείρηση δεν ευθύνεται αν οι μυστικοί κωδικοί χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Επιχείρηση μας συλλέγει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της ιστοσελίδας μας, όλα τα προσωπικά σας στοιχεία ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου 2472/1997 περί ΄΄Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα΄΄ και του Νόμου 3471/2006 περί ΄΄Προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες΄΄. Επιπλέον, χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία που εκούσια δόθηκαν από εσάς, όπως προαναφέρθηκε, για την άμεση και ουσιαστική επικοινωνία μαζί σας, καθώς και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και δεν διανέμει ούτε μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που δεν συνδέεται με την Επιχείρηση τις πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα σας με την εξαίρεση των σχετικών διατάξεων των νόμων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Στην περίπτωση που μεταβιβάσετε στην Επιχείρηση προσωπικά στοιχεία τρίτου προσώπου, φέρετε εσείς και μόνο την ευθύνη να έχετε ενημερώσει το εν λόγω πρόσωπο σχετικά με τη χρήση των στοιχείων του και να έχετε εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεσή του ότι οι πληροφορίες αυτές δίδονται για τους σκοπούς που εξηγούνται παραπάνω.

COOKIES

To ΄΄MODABOOM.COM΄΄ έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και της λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του δηλαδή μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν τη πρόσβασή τους σε αυτή και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχόμενου της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα μας.